Konferencja poświęcona jest nowym rozwiązaniom Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego: de lege lata i de lege ferenda. Zaprezentowane zostaną najnowsze nowelizacje Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego oraz propozycje zmian w przyszłości.

Te oraz inne problemy – pod merytorycznym kierunkiem szefa katedry prawa gospodarczego i handlowego lubelskiego uniwersytetu UMCS, jednego z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie prof. dr. hab. Andrzeja Kidyby– będą dyskutowane 12 stycznia przyszłego roku podczas konferencji naukowej poświęconej rozwiązaniom Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego. więcej>>>>www.LEX.pl/konferencja_ksh