– Projekt przewiduje, że adres do doręczeń zamieszczony w CEIDG będzie rodził skutki administracyjne i sądowe. To dobre rozwiązanie, bo ułatwi wierzycielom dochodzenie roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do tego rejestru – uważa radca prawny Lech Obara z Kancelarii Lech Obara i Współpracownicy.
Doręczenie np. wezwania do zapłaty na adres wskazany w CEIDG będzie uznawane za doręczenie na prawdziwy adres przedsiębiorcy. I nie będzie on mógł się tłumaczyć, że nie odebrał pisma, bo np. dawno w tym miejscu nie urzęduje.

Czytaj także: Nowe opłaty za udostępnianie danych z CEIDG>>>

Koniec też z firmami widmami, które jako swoją siedzibę wskazują przypadkowe lokale. – Aby ułatwić wierzycielom dochodzenie roszczeń, do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma wrócić przepis, że przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wskazany jest we wpisie – zwraca uwagę radca prawny Katarzyna Urbańska z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Szpyrka, Urbański, Urbańska.
Sankcją za niedopełnienie tego wymogu będzie wykreślenie takiej firmy z CEIDG przez ministra gospodarki.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna