Budynek został przekazany prokuratorowi okręgowemu w Szczecinie przez władze Świnoujścia. Jest to obiekt  o powierzchni 644 m kw., a jego remont trwał 14 miesięcy.
W nowej siedzibie Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu oprócz gabinetów prokuratorów i urzędników, pokoju okazań i zatrzymań, przygotowano również tzw. pokój przyjaznego przesłuchiwania dzieci.
Prokurator generalny podkreślił, że nowa siedziba prokuratury odpowiednio wyposażona i przygotowana do realizacji jej zadań zapewni właściwe warunki pracy dla prokuratorów i pracowników prokuratury oraz będzie służyć społeczności lokalnej.