Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W debacie, oprócz licznej grupy studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych, udział wzięli m.in. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Jacek Czaja oraz Iwona Kujawa, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi MS.

Nowa droga otwarcia dostępu do zawodów prawniczych

Prezentacja (.ppt)

Oficjalne źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości.