Od początku roku realizatorów projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) obowiązują obostrzenia dotyczące zatrudniania pracowników, a także dokonywania zakupów za unijne pieniądze. To efekt nadużyć, które podczas kontroli stwierdziła Komisja Europejska. Zgodnie z nowymi zasadami finansowania PO KL trudniej jest sfinansować za pieniądze z UE wyposażenie biurowe.
– Notebook, meble lub drukarkę można kupić tylko tym pracownikom projektu, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, i to co najmniej w wymiarze pół etatu – podkreśla Teresa Markiewicz, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna