Trwa sprawdzanie prac po egzaminie adwokackim i radcowskim, które w tym roku odbywały się 19–21 marca. Do tej pory wyniki ogłosiły cztery komisje adwokackie i sześć radcowskich.
Cząstkowe dane wskazują, że egzamin adwokacki wypadł lepiej niż radcowski. Oba są skonstruowane według tych samych zasad. Składają się z czterech części – karnej, cywilnej, gospodarczej i administracyjnej. Zadania nie są jednak identyczne. Przygotowują je różne zespoły – w ich skład wchodzą przedstawiciele ministra sprawiedliwości i danego samorządu.
– Na razie za mało komisji podało dane, by wyciągać daleko idące wnioski – mówi Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przyznaje jednak, że co roku egzamin adwokacki wypada lepiej. – Od wyniku egzaminu przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że po ich rozpoznaniu wyniki znacznie się zmieniają – dodaje Iwona Kujawa. Więcej: Rzeczpospolita>>>