W przyjętym na spotkaniu w Marrakeszu 17 października 2018 roku dokumencie stowarzyszenie wyraża zaniepokojenie w związku z obniżeniem kryteriów dla kandydatów do Sądu Najwyższego oraz braku zapewnienia niezależności i bezstronności kandydatów. - Sytuacja ta sprowadza podejrzenia, że mogą mieć miejsce polityczne naciski na Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Okoliczności te są nie do pogodzenia z zasadą niezależności sądownictwa - czytamy w rezolucji.

Stowarzyszenie odnosi się też do informacji, że polski Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie przepisów prawa, które przenosiły starszych sędziów w stan spoczynku oraz zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności tych przepisów z prawem unijnym. - Stowarzyszenie potępia wszelkie próby podważenia prawa Sądu Najwyższego do kontaktowania się w ten sposób z Trybunałem Europejskim, a w szczególności te działania, które oskarżają sędziów Sądu Najwyższego o dokonanie przestępstwa. Stowarzyszenie pragnie wyrazić wsparcie dla Sądu Najwyższego w tej rezolucji - stwierdza rezolucja.

Czytaj: Sąd Najwyższy pyta Trybunał UE i zawiesza stosowanie niektórych przepisów ustawy o SN>>

- Pragnie także wyrazić wsparcie dla pozostałych polskich sędziów w ich walce z próbami dekonstrukcji niezależności polskiego sądownictwa i ich prawa do samorządu - czytamy w dokumencie.