Najsłabiej poszła część pisemna egzaminu – praktyczna. Dużo lepiej aplikanci radzili sobie z ustną częścią sprawdzianu – teoretyczną. Zdaniem korporacji to skutek aplikacji pozaetatowej. Wyniki z dziewięciu spośród 11 izb pokazują, że duża część aplikantów notarialnych I roku nie poradziła sobie z kolokwium (patrz ramka).
Egzamin najgorzej wypadł w Warszawie, a tu najwięcej osób przygotowuje się do zawodu. Nie zaliczyło go 51 proc. zdających. Niewiele lepiej poradzili sobie aplikanci z Rzeszowa (44 proc.), Lublina (43 proc.) i Krakowa (39 proc.). Najlepiej poszło im w Gdańsku. Tu na 66 zdających poległa tylko jedna osoba.
– Około jednej trzeciej aplikantów nie zaliczyło kolokwium. To dużo – mówi notariusz Renata Greszta, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej. – Można domniemywać, że zbyt niski próg punktowy przy naborze przełożył się na poziom wiedzy aplikantów na egzaminie.
– Po raz pierwszy egzamin jest przeprowadzany według nowych zasad, a prawo o notariacie i rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji nic nie mówi o takiej sytuacji. Ministerstwo Sprawiedliwości tak szybko zmieniało przepisy, że powstała ewidentna i bardzo kłopotliwa luka prawna. Teoretycznie więc osoba, która nie zdała kolokwiów, będzie mogła zostać notariuszem – niepokoi się Robert Dor. Jego zdaniem to ministerialna komisja egzaminacyjna będzie musiała rozstrzygnąć, czy aplikant, który nie zaliczył kolokwiów, może przystąpić do końcowego egzaminu i uzyskać uprawnienia zawodowe.

źródło: Rzeczpospolita