Nie ma dziś podstawy prawnej do powrotu do zawodu osób skreślonych z listy adwokackiej czy radcowskiej na skutek orzeczenia dyscyplinarnego.  Jednak pojawiają się już wnioski od byłych adwokatów czy radców.
Zainteresowani powołują się przy tym na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. Ten orzekł wtedy, że dożywotnie pozbawienie prawa do wykonywania zawodu jest karą nadmiernie surową.

– Nie ma w tej chwili przepisów, które wskazywałyby warunki powrotu do zawodu – wskazuje „Rzeczpospolitej" sędzia Marcin Ozimek z Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w MS.

Więcej>>