- Kluczową funkcją rzecznika praw obywatelskich jest dokładanie wszelkich starań, aby władze publiczne chroniły i przestrzegały praw człowieka wszystkich członków polskiego społeczeństwa, a Adam Bodnar jest obrońcą praw mniejszości oraz niezawisłości sądów w Polsce - czytamy w komunikacie o przyznaniu nagrody.

Zdaniem fundacji Rafto od powołania na urząd RPO Adam Bodnar skupiał się w szczególności na prawach mniejszości oraz na trudnej sytuacji imigrantów, kobiet, mniejszości narodowych i etnicznych, osób niepełnosprawnych oraz mniejszości seksualnych w Polsce. - Zajmuje ważny głos w debacie publicznej, nawołując do zaprzestania mowy nienawiści oraz aktów agresji przeciwko wymienionym mniejszościom - zauważono w komunikacie Rafto.

Fundacja Rafto jest organizacją non-profit prowadzoną przez Dom Rafto w Bergen. Założona została w 1987 roku dla upamiętnienia profesora historii ekonomii oraz obrońcy praw człowieka Thorolfa Rafto. Nagroda przyznawana jest raz w roku osobom, które przyczyniają się do ochrony praw człowieka.

Nagroda zostanie zaprezentowana w najbliższą niedzielę o godz. 18 w Bergen. Jako urzędnik państwowy Adam Bodnar nie będzie mógł jednak przyjąć gratyfikacji finansowej, którą przyznaje fundacja. W związku z tym fundacja przekaże ją na rzecz wybranej przez siebie organizacji obywatelskiej, zajmującej się ochroną praw człowieka w Polsce.