W pierwotnej wersji projektu założeń znalazła się propozycja, aby związać prokuratora generalnego (PG) wyznaczonymi co roku przez Radę Ministrów kierunkami polityki karnej. Oznaczałoby to, że PG musiałby brać pod uwagę zdanie rządu, czy np. potrzebne jest zintensyfikowanie działania organów ścigania wobec określonych przestępstw. Ponadto na podstawie zaleceń Rady Ministrów PG miałby wydawać zarządzenia i wytyczne dla podległych mu śledczych.
Jednak propozycja spotkała się w Rządowym Centrum Legislacji z krytyką. W piśmie skierowanym do resortu sprawiedliwości Maciej Berek, prezes RCL, wyraża wątpliwość, czy przy tak skonstruowanych obowiązkach PG będzie możliwe zachowanie niezależności prokuratury. Ponadto w tym samym piśmie zarzuca resortowej pozycji, że jest niezgodna z art. 93 konstytucji.
W odpowiedzi na pismo RCL resort zgodził się z tymi uwagami i zaproponował nowe rozwiązanie. – W propozycji odstąpiono od bezpośredniego związania PG zasadniczymi kierunkami polityki karnej na rzecz wprowadzenia łagodniejszego instrumentu sprowadzającego się do możliwości wydawania przez PG, w oparciu o ustalenia Rady Ministrów, wytycznych i zarządzeń dla podległych prokuratorów – informuje wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna