Jak poinformowało w środę Biuro Rady, termin na zgłoszenie kandydatur na te wakaty upływa w niedzielę 11 sierpnia, a więc mogą one być wnoszone do poniedziałku 12 sierpnia br. Rada spodziewa się, że największa liczba wniosków z kandydaturami wpłynie do KRS w ostatnich dniach naboru.

Nabór odbywa się na podstawie opublikowanego 11 lipca br. w Monitorze Polskim obwieszczenia prezydenta Andrzeja Dudy o sześciu wolnych stanowiskach sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej SN. Konkurs ten jest związany z wolnymi miejscami w tej izbie, których nie udało się obsadzić w poprzednim naborze z 2018 r.

Izba Dyscyplinarna SN - podobnie jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - została utworzona na mocy nowej ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia 2018 roku. Procedura naboru na wakujące miejsca odbywa się mimo wątpliwości, czy ta Izba działa zgodnie z prawem, a także czy sędziowie do niej zostali powołani we właściwy sposób. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje właśnie pytania prawne w tej sprawie, a swoją opinię przedstawił już rzecznik generalny TSUE.

Czytaj w LEX: Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym w praktyce >

Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej w rozumieniu prawa Unii Europejskiej - stwierdził w opublikowanej w czwartek opinii dla Trybunału Sprawiedliwości UE jego rzecznik generalny Evgeni Tanchev - w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane TSUE przez polski Sąd Najwyższy, który chce wiedzieć, czy zgodnie z prawem Unii Izba Dyscyplinarna zapewnia wystarczające gwarancje niezależności. Rzecznik Krytycznie ocenił też sposób powołania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. - Sposób powoływania  członków  KRS  ujawnia  nieprawidłowości,  które  mogą  zagrozić  jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych - czytamy w opinii.

Czytaj: Rzecznik TSUE: Izba Dyscyplinarna SN nie jest niezawisłym sądem>>
 

Wyrok TSUE w tej sprawie spodziewany jest we wrześniu. Opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału, ale w ok. 90 proc. orzeczeń TSUE podziela stanowiska swoich rzeczników.