W planie jest także projekt przewidujący dopuszczenie referendarzy sądowych do wykonywania czynności procesowych. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych i ustawy o prokuraturze, które mają wprowadzić te zmiany, mają być przyjęte przez rząd w I kwartale 2012 roku.
Plan pracy rzadu na 2012 rok przewiduje również opracowanie Powstaną też założenia do zmian ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeks karny skarbowy (planowane przyjęcie przez rząd II kwartał 2012 r.) Przygotowane zmiany mają związek z zapowiedzianym przez premiera przyspieszeniem postępowań sądowych o jedną trzecią. Dopuszczenie referendarzy sądowych do wykonywania czynności procesowych (w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia) ma skrócić i usprawnić postępowania.
Planowane jest też przyjęcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (planowane przyjęcie przez rząd I kwartał 2012 r.)  Zmiany mają skrócić postępowanie sądowe o jedną trzecią. Chodzi m.in. o: prawo oskarżonego do uczestniczenia w rozprawie (do tej pory był to jego obowiązek); dopuszczenie do wykonywania czynności w postępowaniu karnym referendarzy sądowych; ograniczenie możliwości zwrotu sprawy do prokuratury; wprowadzenie nowego rodzaju zabezpieczenia majątkowego (zabezpieczenie środków finansowych na karcie płatniczej).

Inne projekty w planie prac rządu>>>