Komornik będzie mógł powołać dwóch lub więcej biegłych rzeczoznawców i przedłużyć termin na złożenie operatu szacunkowego. Rozporządzenie doprecyzuje także kwestię podwyższenia ceny oszacowania nieruchomości o wartość podatku VAT, o ile sprzedaż rodzi obowiązek jego zapłaty. Dostosuje to przepisy do orzecznictwa Sądu Najwyższego, który przesądził, że podstawę ustalenia ceny wywołania stanowi cena oszacowania podwyższona o wartość podatku.
 

Piotr Borkowski
Egzekucja z nieruchomości>>>