Takie informacje przedstawili we wtorek przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podczas konferencji z dziekanami wydziałów prawa szkół wyższych.
Trwająca we wtorek i środę konferencja poświęcona jest m.in. omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzonych w 2010 r. Po raz pierwszy, na tej konferencji, omówione zostały także wyniki egzaminów na aplikację ogólną.
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, który wspólnie z  minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbarą Kudrycką otworzył konferencję, w swoim wystąpieniu nawiązał do obecnego systemu kształcenia prawników i mówił o planowanych zmianach w zakresie dostępu absolwentów studiów prawniczych do zawodu prawnika. Podkreślał zainteresowanie młodych prawników odbywaniem aplikacji.
Z przeprowadzanych od trzech lat w Ministerstwie Sprawiedliwości analiz wynika, że w latach 2008–2010 do egzaminów na aplikacje przystępowało ok. 50–60 proc. absolwentów prawa. Warunkiem przyjęcia na aplikację jest zdanie egzaminu wstępnego. Egzamin ten jest jednolity w całym kraju i stwarza każdemu magistrowi prawa dokładnie taką samą szansę.- Obecnie jedynym kryterium przesądzającym o wyniku egzaminu jest wiedza. Chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić, gdyż jeszcze kilka lat temu nie było to takie oczywiste – powiedział w trakcie konferencji minister sprawiedliwości. Przed 2005 r. powszechnie stawiano organizowanym przez korporacje egzaminom na aplikacje zarzut nepotyzmu i nierównego traktowania kandydatów. - Dziś temat ten przestał być przedmiotem debaty publicznej: od czasu przejęcia egzaminów przez państwo, nikt nigdy nie postawił im zarzutu nieuczciwości czy faworyzowania kogokolwiek. Uważam to za wielkie osiągnięcie, warte ciągłego podkreślania – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Aktualnie aplikację adwokacką, radcowską i notarialną odbywa łącznie ok. 17 400 osób, w tym: adwokacką - ok. 5 000 osób, radcowską - ok. 11 000 osób, notarialną - ok. 1 400 osób. Natomiast czynnie wykonuje zawód: adwokata - ok. 9 000 osób, radcy prawnego – ok. 20 500 osób, notariusza – ok. 2 200 osób.
Podczas spotkania odbyła się również debata w sprawie państwowego egzaminu zawodowego dla absolwentów wyższych studiów prawniczych.