– Nie ma znaczenia, czy kierujący pojazdem posiada uprawnienia do kierowania pojazdem. Osoba egzaminowana może ponieść odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeśli w sposób zawiniony dopuścił się on naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu.odpowiada Adam Rapacki, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. – Zarówno kursant, jak i egzaminowany są tzw. kierującymi warunkowo, czyli pod nadzorem instruktora i odpowiednio egzaminatora – tłumaczy. Łatwo więc ustalić autora niebezpiecznego zachowania.

W odpowiedzi na interpelację posła MSWiA rozwiewa wątpliwości:
-
Zgodnie z art. 2 pkt 20 kodeksu drogowego egzaminowany jest kierującym pojazdem.
- Nie ma znaczenia, czy kierujący pojazdem posiada uprawnienia do kierowania.
- Egzaminowany może ponieść odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeśli w sposób zawiniony dopuścił się naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu (art. 86 §1 kodeksu wykroczeń).

Źródło: Rzeczpospolita 15.06.2010.