Taką informację minister sprawiedliwości przekazał w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich.
RPO stwierdził w nim, że obecnie w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych brakuje określenia jakichkolwiek przesłanek czy warunków udzielenia sędziemu urlopu dla poratowania zdrowia. Zgodnie z przepisami urlopu udziela Minister Sprawiedliwości, który ocenia okoliczności związane ze stanem zdrowia sędziego oraz potrzebę udzielenia takiego urlopu. Sędzia nie może domagać się udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, a odmowa Ministra nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
W ocenie Stowarzyszenia „Justitia” uregulowanie uprawnień sędziego do urlopu dla poratowania zdrowia w tak mało skonkretyzowany sposób nasuwa wątpliwości konstytucyjne. Zdaniem działaczy „Iustitii” urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem niektórych grup zawodowych, uregulowanym przez odpowiednie pragmatyki służbowe (Karta Nauczyciela,  ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o NIK).
W ocenie Rzecznika zawarta w ustawie regulacja jest zbyt ogólna, nie określa w szczególności przesłanek, warunków oraz trybu orzekania przez uprawnionego lekarza o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia co najmniej w taki sposób, jak to ma miejsce w przypadku nauczycieli i nauczycieli akademickich oraz kontrolerów NIK.
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił 14 marca br. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Justitia” problemu. W odpowiedzi z dnia 22 marca br. minister poinformował, że ten problem uwzględniony został w przygotowywanym projekcie zmian do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Projekt ma zapewnić transparentność i weryfikację decyzji dotyczącej urlopu.
 

Dowiedz się więcej z książki
Pozycja ustrojowa sędziego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł