Minister sprawiedliwości Marek Biernacki spotkał się w czwartek w Warszawie z Deanem Spielmannem – prezesem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
- Ministerstwo Sprawiedliwości jest zaangażowane w działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) przede wszystkim poprzez współpracę z Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Postępowań przed ETPCz w zakresie przygotowywania stanowisk Rządu dotyczących spraw ze skarg zawisłych przed Trybunałem, odnoszących się do prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak również w zakresie działań podejmowanych na rzecz wykonywania orzeczeń Trybunału - stwierdził minister.

Przewlekłość wciąż problemem
Zdaniem MS, obecnie najistotniejszym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości w świetle orzecznictwa ETPCz, jest problem przewlekłości postępowań sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że podejmuje szereg działań mających na celu przyspieszenie postępowań sądowych (stałe zwiększanie nakładów na sądownictwo, szeroko zakrojone działania legislacyjne zmierzające do zwiększenia szybkości i sprawności postępowań karnych i cywilnych). W ostatnim czasie bardzo istotną zmianą jest - czyatmy w komunikacie - uchwalona przez Sejm 27 września br. i podpisana przez Prezydenta w dniu 17 października br. zasadnicza nowelizacja Kodeksu postępowania karnego (przygotowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego), która z pewnością przyczyni się do stopniowej eliminacji tych problemów.

Wyroki wykonywać, orzecznictwo upowszechniać
Ministerstwo podkreśla, że jest ponadto zaangażowane w prace międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powołanego przez premiera w 2007 r. Zespół odgrywa pierwszoplanową rolę w procesie koordynacji działań związanych z wykonywaniem wyroków Trybunału.
Istotnym elementem działalności Ministerstwa Sprawiedliwości jest upowszechnianie orzecznictwa Trybunału. - Działania te mają na celu zapewnienie, by podległe resortowi jednostki znały i przestrzegały europejskich standardów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości - czytamy w opublikowanym w związku z wizyta prezesa ETPC komunikacie.

Działania:

Resort sprawiedliwości przypomina, że wykonywanie wyroków ETPC przez Polskę nadzorowane jest przez Komitet Ministrów Rady Europy, który dokonuje oceny raportów i planów z podjętych przez Rząd działań, przesyłanych przez Pełnomocnika MSZ do Sekcji Wykonywania Wyroków Sekretariatu Rady Europy. Ministerstwo Sprawiedliwości aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu tych dokumentów. - Dzięki intensywnej współpracy z Pełnomocnikiem MSZ w tym zakresie, w 2013 roku Komitet Ministrów RE przyjął rezolucje końcowe, które zamykają wykonywanie 181 orzeczeń w sprawach polskich (w tym 52 wyroków). Dzieje się tak między innymi dzięki oddelegowaniu do Sekcji Wykonywania Wyroków, doświadczonego polskiego sędziego. Minister Sprawiedliwości zadecydował, iż z dniem 1 stycznia 2014 roku do Kancelarii Trybunału zostanie oddelegowany kolejny polski sędzia - czytamy w opracowaniu MS.

Podczas wizyty zaplanowanej na 24-25 października Dean Spielmann spotka się również z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Marszałkiem Sejmu oraz Marszałkiem Senatu, a także Ministrem Spraw Zagranicznych. Będzie także jednym z gości VII Seminarium Warszawskiego, które corocznie organizowane jest przez Pełnomocnika MSZ ds. Postępowań przed ETPCz. W tym roku Seminarium poświęcone będzie nowym wyzwaniom oraz podsumowaniu dotychczasowych doświadczeń w związku z 20-stą rocznicą przystąpienia Polski do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Dean Spielmann wygłosi podczas otwarcia Seminarium wykład honorowy.