Wydana przez  Ministerstwo Sprawiedliwości publikacja informuje również o znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, podstawowych uprawnieniach osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej.
Ta obszerna publikacja - czytamy w komunikacie resortu - jest kolejnym działaniem Ministerstwa Sprawiedliwości nakierowanym na zwiększenie świadomości, a tym samym pomoc ofiarom przestępstw.
W 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie informatora.
Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy. - Mamy nadzieję, że informator okaże się użyteczny przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - czytamy w komunikacie MS.
W informatorze – poza informacjami dotyczącymi przemocy domowej oraz sposobach walki z nią – znaleźć można także m.in. wzory podstawowych pism przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. Ponadto każdy zainteresowany znajdzie tam także szczegółowe informacje na temat form i rodzajów pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Elektroniczną wersję informatora wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać także ze strony: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informatory-i-poradniki/
Jak podkreśla MS, materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stronach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Czytaj także: Polskie statystyki nie pokazują skali przemocy wobec kobiet
Wiecej na ten temat>>>