Wraz z listą osób zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tematy z części pisemnej egzaminu komorniczego z 2011 r.
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczegoLista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego