Tegoroczny egzamin notarialny najprawdopodobniej nie odbędzie się we wrześniu. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się właśnie na jego przesunięcie. Powodem jest brak porozumienia z notariuszami co do składu osobowego komisji układającej pytania. Zdaniem resortu wyłonieni do niej przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej „nie dają rękojmi prawidłowego przygotowania egzaminu”, zdradzili bowiem jego tematykę. To zaś nie tylko grozi ewentualną odpowiedzialnością karną, lecz także – zdaniem resortu – dyskwalifikuje ich jako uczestników dalszych prac zespołu. Nowy termin egzaminu mamy poznać za kilka dni.
To kolejny etap sporu, jaki wywiązał się między notariatem a Ministerstwem Sprawiedliwości. 27 maja trzech przedstawicieli rejentów zerwało obrady zespołu przygotowującego zadania na wrześniowy egzamin zawodowy, rezygnując z dalszego w nim uczestnictwa. 10 czerwca Krajowa Rada Notarialna ponownie jednak delegowała te same osoby do pełnienia funkcji w zespole, wprawiając tym posunięciem resort w zdumienie.
Problem w tym, że w piśmie, w którym notariusze wyjaśniali przyczyny swojej rezygnacji, zdradzili za dużo - uważa resort..
– Zamieścili w liście szczegółowe informacje, które umożliwiają identyfikację tematyki przygotowanych dotąd przez zespół zadań egzaminacyjnych – wskazuje w piśmie do Tomasza Janika, prezesa KRN,  Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwości.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna