Państwowe egzaminy adwokacki i radcowski odbyły się w dniach 29 czerwca - 2 lipca br. przed 40 komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez ministra sprawiedliwości. Po raz pierwszy egzamin adwokacki i radcowski kończący aplikację jest egzaminem państwowym. Stanęły do niego w sumie 2123 osoby.
Do egzaminu adwokackiego zgłosiło się łącznie 790 osób, w tym 740 aplikantów i 50 osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji. Pozytywnie egzamin zaliczyło 514 osób.

Do egzaminu radcowskiego zgłosiły się łącznie 1333 osoby, w tym 1166 aplikantów i 167 osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji. Zdało w sumie 909 osób.