Ich efekty poznają uczestnicy III Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami.
System zawiera wszystkie istotne dla uczestników informacje o postępowaniu egzekucyjnym, udostępniane w oparciu o dane dostarczane bezpośrednio z baz kancelarii komorniczych. To gwarantuje poprawność i aktualność tych informacji. Jednocześnie udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki MPE możliwe jest natychmiastowe uzyskanie wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu i w ujednoliconej formie, którą użytkownicy systemu będą mogli dostosować do potrzeb swoich systemów informatycznych – mówi Łukasz Czarnecki, dyrektor zarządzający Currenda Sp. z o.o., wykonawcy projektu.
– Wierzę, że ta inicjatywa przyniesie pozytywny rezultat w postaci ulepszenia rozwiązań prawnych dotyczących postępowania egzekucyjnego i szeroko rozumianego obrotu i zarządzania wierzytelnościami, co wydaje się niezbędne w istniejącym porządku prawnym, który niekiedy nie nadąża za dynamicznymi zmianami i potrzebami – dodaje Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Źródło: www.kpf.pl,

ID produktu: 40192967 Rok wydania: 2012
Autor: Przemysław Banasik,Monika Dziewulska,Grzegorz Kuczyński,Anna Machnikowska,Andrzej Powałowski,Jakub Stelina,Jarosław Świeczkowski
  Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz>>>