Celem konkursu jest promowanie prawników, którzy nieodpłatnie świadczą pomoc prawną. Mogą to być także ludzie, którzy wnieśli wkład w rozwój działalności dobroczynnej lub biorący udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym. Do tytułu Prawnika Pro Bono można zgłosić zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (w tym korporacje prawnicze, organizacje pozarządowe), instytucje państwowe i samorządowe.

Zgłoszenia można przesyłać wyłącznie pocztą pod adresem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa (na specjalnych formularzach, które można pobrać ze strony internetowej fundacji: www.fupp.org.pl w zakładce Prawnik Pro Bono).