Jak poinformował Departament Prasowo-Informacyjny MON, minister powołał zespół do spraw udziału Ministerstwa Obrony Narodowej w dalszym procedowaniu wniosków rodzin ofiar katastrofy lotniczej samolotu C-295M, która miała miejsce 23 stycznia 2008r. pod Mirosławcem.
Od połowy grudnia ubiegłego roku do Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęło w sumie 67 przedsądowych wezwań do zapłaty zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, odszkodowania za straty materialne oraz żądanie wypłaty renty. Powodami (w sumie 55 osób) są członkowie rodzin (wdowy, dzieci oraz rodzice) ofiar katastrofy samolotu CASA.
MON informuje, że po katastrofie rodzinom zostały wypłacone bądź są wypłacane wszelkie przysługujące im zgodnie z prawem formy zadośćuczynienia (zasiłki pogrzebowe, odprawy, renty rodzinne, stypendia), a także rekompensaty mieszkaniowe przysługujące oficerom Wojska Polskiego.
-
MON czeka na wyznaczenie przez sąd terminu postępowania ugodowego w sprawie zadośćuczynienia dla rodzin ofiar katastrofy samolotu CASA - powiedział w poniedziałek wiceminister obrony Czesław Piątas. - Czekamy na wezwanie sądu. Ugoda zawarta przed sądem jest korzystna dla świadczeniobiorców, ponieważ nie płaci się podatku od kwoty przyznanej w ramach ugody" - powiedział Piątas dziennikarzom. Cytowany przez PAP sekretarz stanu dodał, że postępowanie ugodowe jest "łagodniejsze" niż proces cywilny, który dla bliskich ofiar katastrofy wiązałby się z obciążeniem emocjonalnym.  Piątas nie podał kwoty zadośćuczynienia, podkreślając, że MON chce najpierw przedstawić swoją propozycję rodzinom.
W niedzielę prawnik reprezentujący rodziny ofiar tamtej katastrofy oświadczył, że jego klienci zgodziliby się na zadośćuczynienie w takiej wysokości, jaką zaproponowano rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej. Wcześniej Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zaproponowała, że każdy z najbliższych członków rodziny (małżonek, dzieci i rodzice) ofiar katastrofy smoleńskiej miałby otrzymać po 250 tys. zł zadośćuczynienia.
MON zwraca jednak uwagę na fakt, że w dniu wypadku samolotu CASA nie obowiązywały odpowiednie artykuły kodeksu cywilnego, które można zastosować w przypadku ugód zawieranych z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. W przypadku ugód zawieranych z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej obowiązują już przepisy (weszły one w życie w sierpniu 2008 r.) pozwalające Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wystąpić z propozycją ugodową bez konieczności postępowania sądowego.