Rok wcześniej było ich prawie dwukrotnie więcej (3100). To oznacza, że wypadliśmy z grupy państw, na które obywatele skarżą się do Strasburga najczęściej. 82,1 proc. wnoszonych skarg stanowią dziś te przeciwko Rosji, Włochom, Ukrainie, Serbii, Turcji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Bułgarii oraz Słowenii.
– Nastąpił znaczący spadek liczby skarg dotyczących przewlekłego stosowania tymczasowego aresztu. To wynik skutecznego wykonywania przez rząd wyroków ETPC, m.in. poprzez działania legislacyjne (np. zmiana art. 263 k.p.k.), nadzoru nad stosowaniem tymczasowego aresztu, częstszego stosowania środków zapobiegawczych o nieizolacyjnym charakterze oraz edukacji sędziów i prokuratorów – mówi Justyna Chrzanowska, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych do spraw postępowań przed ETPC.
W ubiegłym roku wpłynęło też mniej nowych skarg przeciwko Polsce (5031) niż w latach wcześniejszych (przykładowo w 2012 r. było ich 5554, a w 2011 r. – 6305). Jak podkreśla MSZ, zdecydowaną większość tych składanych przeciwko Polsce Trybunał odrzuca na wstępnym etapie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna