W skierowanej do Generalnego Inspektora Danych Osobowych odpowiedzi Ministerstwo Cyfryzacji jednoznacznie informuje, że zastrzeżenia inspektora są nieuzasadnione, a resort nieustannie podejmuje działania o charakterze analitycznym i wykonawczym, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w prowadzonych rejestrach publicznych.

Ministerstwo wskazuje, że obowiązek podawania sygnatury prowadzonej sprawy (dotyczący przede wszystkim kancelarii komorniczych) w celu pozyskania danych z rejestru PESEL nie wynika wprost z przepisów prawa, w efekcie czego nie ma możliwości weryfikowania celowości pobierania danych na tej podstawie. Dodatkowo rodzi to obowiązek gromadzenia nadmiernej ilości informacji.

Resort dodaje też, że nawet wprowadzenie takiego obowiązku w przepisach prawa nie daje gwarancji prawidłowej weryfikacji celowości pobierania danych – MC nie jest bowiem w stanie zweryfikować czy komornik jest uprawniony do pobierania danych w konkretnej sprawie. Odpowiedzialnością obciążony jest więc odbiorca danych. Dodatkowo, takie rozwiązanie byłoby możliwe do zastosowania wyłącznie w stosunku do podmiotów, które dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL i RDO uzyskują za pośrednictwem aplikacji ŹRÓDŁO.

Źródło: www.mc.gov.pl, stan z 15.09.2017 r.