Jak informuje "Rzeczpospolita", pierwsza kasacja ministra została formalnie zarejestrowana w SN w kwietniu 2015 r. Dotyczyła postanowienia sądu apelacyjnego zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach. Chodziło o postępowanie dotyczące warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego z odbycia reszty kary więzienia.
Pozostałe dotyczyły naruszeń prawa do obrony w postępowaniu przed sądem II instancji oraz konsensualnego trybu rozpoznania sprawy przez zmianę wyroku przez sąd II instancji mimo braku zgody oskarżonego na zmianę warunków zawartej ugody, a także prawa materialnego – orzeczenie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary więzienia zostało wydane przez sąd z błędnym określeniem minimalnego okresu próby wobec skazanego.  
Od 2010 do 2014 r. podmioty specjalne złożyły w sumie 1809 kasacji. W tym prokurator generalny – 1515 tys., rzecznik praw obywatelskich – 293, a rzecznik praw dziecka – jedną. W tym samym czasie strony, niezadowolone z prawomocnych rozstrzygnięć, wniosły 6624 skargi kasacyjne.Więcej>>> 

 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo i postępowanie karne po nowelizacji - PAKIET
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł