Minister Krzysztof Kwiatkowski spotkał się dzisiaj z członkami zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w tym z  nowym prezesem – sędzią Maciejem Strączyńskim.
Jak poinformował Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, w trakcie rozmowy z ministrem przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili swoją ocenę zaproponowanych przez resort zmian zawartych w projekcie nowelizacji. Ustalono, że dyskusja na ten temat będzie kontynuowana w najbliższym czasie, na kolejnym spotkaniu, w którym udział wezmą przedstawiciele nie tylko Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Iustitia, ale także członkowie Krajowej Rady Sądownictwa.
Podczas spotkania członkowie zarządu Stowarzyszenia Iustitia przedstawili także swoją ocenę systemu wynagrodzeń sędziowskich wraz z postulatem potrzeby zmian w zakresie ich wysokości.