Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna", zgodnie z art. 38 kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez swoje organy. Wielu przedsiębiorców jednak tego nadużywa: gdy spółka trafia pod ostrzał wierzycieli i komorników, nagle okazuje się, że wspólnicy wyzbywają się organów uprawnionych do jej reprezentacji. Dochodzi do wielomiesięcznego wydłużenia postępowań. w którym nie ma kto reprezentować pozwanego.

Resort sprawiedliwości ma na to dwa sposoby, które chce wdrożyć w ramach nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Po pierwsze: dyscyplinować finansowo. Obecnie sąd rejestrowy nie ma narzędzi pozwalających na wyegzekwowanie wyboru zarządu od osób do tego zobowiązanych. Wzywa często wspólników do działania, ale bez podstawy prawnej. MS proponuje przepis, z którego wprost uprawnienie do wezwania wspólników do uzupełnienia składu organu uprawnionego do reprezentacji będzie wynikało. Jeśli osoby zobowiązane nie spełnią obowiązku, sąd nałoży grzywnę.

Poważniejsza zmiana będzie dotyczyła kuratorów osób prawnych. Resort sprawiedliwości chce znacząco rozszerzyć ich kompetencje, tak by mogli – w razie braku organu uprawnionego do reprezentacji – występować w imieniu spółki. Więcej>>