MF ogłosił średnią cenę miedzi i srebra za sierpień 2014 r.

Minister finansów podał średnie ceny miedzi i srebra za sierpień, dla obliczania wysokości należnego podatku od kopalin. Średnia cena tony miedzi za sierpień 2014 r. wynosi 22.034 zł, a średnia cena kilograma srebra za ten miesiąc wynosi 2003 zł.

Kwoty te są wyższe niż tzw. stawki progowe, dlatego podmioty wydobywające rudy tych metali są obowiązane odprowadzić do budżetu państwa podatek od kopalin, obliczony według wzorów określonych w art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Obwieszczenie ministra finansów z 5 września 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2014 r. (M.P. poz. 779).

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 10 września 2014 r.

Data publikacji: 10 września 2014 r.