Oprócz kontrolerów z urzędów skarbowych na dodatkowe pieniądze mogą liczyć także ci, którzy sprawdzają, jak dyrektorzy izb i naczelnicy urzędów skarbowych wywiązują się z nałożonych na nich zadań. Dostaną je także osoby kontrolujące przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezstronność i obiektywizm działania zatrudnionych w izbach i urzędach skarbowych.
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie określające zasady, warunki i tryb przyznawania tych dodatków. Minister finansów wydał je na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Przepis ten nakazuje mu ustalanie m.in. stawek dodatków z uwzględnieniem „potrzeby zwiększenia skuteczności kontroli przez zapewnienie motywacji pracowników do jej sprawnego wykonywania”. Minimalna stawka dodatku może wynieść 10 proc. zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego pracownika. Najlepsi mogą dodatkowo dostać połowę swojej pensji.

Źródło: Rzeczpospolita