Małgorzata Surdek jest adwokatem oraz partnerem w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. Z kancelarią związana jest od ponad 15 lat. W tym czasie przeszła wszystkie szczeble zawodowe, aż do stanowiska partnera międzynarodowego, które objęła w 2007 roku.
Małgorzata Surdek posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych i karnych przed sądami powszechnymi, szczególnie w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów oraz własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Doradza także inwestorom zagranicznym. Mecenas Surdek jest absolwentką prawa i politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe w King’s College w Londynie.