Maciej Bobrowicz to orędownik działalności pro bono, prężny organizator akcji mających na celu ochronę interesów zawodowych radców, spec od mediacji. Silny 40 tysiącami radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Krajowej Radzie Radców Prawnych.
Wróg liberalizacji dostępu do zawodów prawniczych. Aktywnie sprzeciwiał się, i to skutecznie, wprowadzeniu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, które pozwalałyby prawnikom bez aplikacji reprezentować strony przed sądami rejonowymi, W akcji pisania do parlamentarzystów e-maili protestacyjnych potrafił zjednoczyć polskie środowisko prawnicze. Sprawą również zainteresował zagraniczne stowarzyszenia radców. Jego oczkiem w głowie jest jednak działalność pro bono. Bobrowicz jest twórcą największej, corocznej akcji udzielania nieodpłatnych porad prawnych "Niebieski parasol" i "Niebieski parasol dla biznesu". Aktywnie walczy z zakusami fiskusa na opodatkowanie tych porad.

Propaguje też alternatywne metody rozwiązywania sporów, mediację gospodarczą. Parlament Europejski zaprosił go jako jedynego gościa z Polski do udziału w konferencji na temat mediacji w Unii Europejskiej.