Nowy szef Centrum Mediacji jest od dziesięciu lat aktywnym mediatorem – adwokatem stanu Nowy Jork, solicitorem Anglii i Walii. Jako wykładowca School of International Arbitration na Uniwersytecie Londyńskim oraz Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie uczy rozwiązywania sporów, mediacji i negocjacji.

Łukasz Rozdeiczer jest również prawnikiem kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz  i wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w postępowaniach spornych, arbitrażowych i mediacji ze szczególnym uwzględnieniem sporów handlowych i inwestycyjnych, sporów związanych z branżą budowlaną, infrastrukturalną oraz energetyczną, a także sporów pomiędzy wspólnikami. Praktykował w USA, Anglii i w Polsce doradzając klientom w sporach toczących się w sądach powszechnych oraz polubownych. Jest wpisany na listę mediatorów SA KIG oraz wielu sądów państwowych.  Mecenas Rozdeiczer był także konsultantem Banku Światowego w zakresie rozwoju mediacji i arbitrażu.

- Objęcie stanowiska prezesa Centrum Mediacji przez prawnika o tak dużym doświadczeniu i głębokiej wiedzy z zakresu polubownego rozstrzygania sporów gwarantuje dalszy rozwój tego obszaru aktywności SA KIG – podkreśla mec. Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG – Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów wciąż w Polsce jest zbyt mało popularna. Pokazanie korzyści związanych z jej stosowaniem i przybliżenie doświadczeń innych krajów w tej dziedzinie to jedno z zadań Centrum Mediacji.