Zdecydowaliśmy się dołączyć do grona autoryzowanych doradców przy NewConnect, ponieważ coraz więcej nowych i dynamicznie rozwijających się firm szuka tam środków finansowych na dalszy rozwój. Nasi klienci, którzy inwestują w nowe przedsięwzięcia pytają nas często o tę możliwość - mówi Bogusław Leśnodorski, wspólnik zarządzający Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.
Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w branży związanej z szeroko pojętym rynkiem finansowym, w tym papierami wartościowymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu. W ramach tej specjalizacji doradcy LSW świadczą usługi między innymi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów wprowadzania akcji do obrotu giełdowego, a także stałego doradztwa na rzecz spółek publicznych.