Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, prezes Rady Ministrów zwrócił uwagę, że problem dopalaczy nie dotyczy tylko polskiego społeczeństwa, występuje także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. - Wierzę, że Pan Przewodniczący podziela zdanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o konieczności podjęcia niezwłocznych działań mających na celu kompleksowe rozwiązanie tego problemu, celem zminimalizowania wielkiego zagrożenia dla zdrowia obywateli Unii Europejskiej, jakie stanowią "dopalacze". - napisał Donald Tusk. - Chciałbym zatem zasugerować pilne rozważenie przez Komisję Europejską podjęcia inicjatyw w tym zakresie. Ze swojej strony deklaruję wsparcie Komisji w tych działaniach, w tym także na poziomie eksperckim - zaznaczył szef rządu.
Premier zaznaczył, że rząd polski podejmuje stanowcze działania dla rozwiązania problemu dopalaczy w naszym kraju. - W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła pilny projekt ustawy, która w sposób kompleksowy traktuje problem dopalaczy, m.in. zezwoli na kontrolę miejsc produkujących lub sprzedających podejrzane środki oraz wstrzymanie ich wytwarzania i wprowadzania do obrotu do czasu uzyskania wyników badań potwierdzających ich bezpieczeństwo - napisał szef polskiego rządu.