Transakcja, która ma się zakończyć w pierwszej połowie tego roku, wycenia grupę Lux Med na blisko EUR 400m i będzie jednym z największych przejęć w segmencie opieki zdrowotnej w przeciągu ostatnich kilku lat w Europie. Jest ponadto największym wyjściem z inwestycji private equity w Polsce od sprzedaży Aster przez Mid Europę w 2010 r. i największą transakcją private equity w Polsce w 2012 r. Strony podpisały przedwstępną warunkową umowę sprzedaży grupy Lux Med w dniu 21 grudnia 2012 roku w Londynie. Zakończenie transakcji, spodziewane w pierwszej połowie 2013 r., jest uwarunkowane otrzymaniem zgody odpowiednich organów regulacyjnych. Dzięki przejęciu Lux Meduna polski rynek opieki zdrowotnej wejdzie brytyjska firma Bupa.
Ze strony Linklaters transakcję prowadził Tomasz Żórawski, partner oraz Szef Praktyki Private Equity w Europie Środkowo-Wschodniej , oraz Klaudia Królak, radca prawny. W prace zespołu zaangażowani byli prawnicy z wielu działów kancelarii, specjalizujący się w prawie korporacyjnym, własności intelektualnej, finansowym, prawie konkurencji i sporów sądowych oraz angielscy prawnicy w biura Linklaters w Londynie.

„Poprowadzenie tej kompleksowej transakcji wymagało od nas olbrzymiego doświadczenia i znajomości rynku usług medycznych w Polsce. Jesteśmy dumni z wieloletniej współpracy z funduszem Mid Europa, biorąc pod wagę, że nasza kancelaria była zaangażowana w większość transakcji nabywania poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy Lux Med ” – wyjaśnia Tomasz Żórawski, partner kancelarii.