Lewiatan przypomina, że od dawna zgłasza wątpliwości dotyczące zgodności ustawy z konstytucją i trybu jej uchwalenia, zbyt pośpiesznego, uniemożliwiającego rzetelną ocenę merytoryczną i prawną poszczególnych zapisów. Teraz, po podpisaniu ustawy przez prezydenta zostanie ona dokładnie przeanalizowana. Wypowiedzą się w tej sprawie konstytucjonaliści.
Zdaniem Lewiatana ustalając nowy podział składki na ubezpieczenie emerytalne, zmniejszając część przekazywaną do OFE ustawa:
- Narusza konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa - wywodzone z ogólniejszej zasady demokratycznego państwa prawnego, o której mowa w art. 2 Konstytucji.
- Narusza konstytucyjne prawo obywateli do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w Art. 67 ust. 1 Konstytucji - poprzez to, że stwarzając nowe regulacje prawne w zakresie funkcjonowania systemu emerytalnego, pozbawia osoby będące członkami OFE prawa do korzystania z tego systemu na dotychczasowych zasadach i warunkach, w sposób niweczący zaakceptowane przez te osoby warunki wypracowywania w długoletnim okresie emerytur kapitałowych.
Zdaniem ekspertów Lewiatana, prace nad tak istotną dla ubezpieczonych ustawą prowadzone były w niezwykłym pośpiechu bez możliwości przeprowadzenia poważnej debaty merytorycznej, zarówno w Sejmie jak i w Senacie. O celowości wprowadzenia stosownych zmian parlament dyskutował zaledwie przez 5 dni, z czego tylko 3 dni trwały prace w Komisji Finansów publicznych. Komisja odrzuciła 3 niezależne wnioski klubów (PiS, SLD, PJN) o wysłuchanie publiczne w sprawie w/w ustawy. Poprawki nad ustawą dyskutowane były w pośpiechu, bez głębszej analizy konieczności wprowadzenia ich w życie. Większość poprawek została odrzucona, w tym również i takich, które wskazywały na problemy interpretacyjne poszczególnych przepisów oraz wytykały błędy techniczne.

Skargi do TK zapowiadają także opozycyjne partie polityczne. SLD i PiS decyzje w tej sprawie mają podjąć w przyszłym tygodniu.

Czytaj także: Były prezes TK o OFE: stracono okazję do prewencyjnej kontroli ustawy