Jak jednak wskazuje Małgorzata Gruszecka, członek prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, wyniki osób, które były szkolone przez samorząd, są na podobnym, wysokim poziomie. W ubiegłym roku zdało bowiem 85 proc. aplikantów, w tym – ok. 83 proc. Spośród osób, które podeszły do egzaminu na innej podstawie niż ukończenie aplikacji (np. powołując się na doświadczenie w pracy w kancelarii), zdało 44 proc. (rok temu 53 proc.).

Więcej>>