Do tej pory podobnych regulacji nie było. Kurator, który miał sprawdzić, czy jego podopieczny brał narkotyki lub pił alkohol czynił to na podstawie obserwacji. Od soboty, 4 lutego  będzie mógł zastosować pewniejsze metody. 
Wchodzi bowiem w życie rozporządzenie z 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór. Badania, te polegają odpowiednio na: badaniu wydychanego powietrza; badaniu śliny oraz badaniu krwi.
Przed przystąpieniem do badania sądowy kurator zawodowy musi pouczyć skazanego lub sprawcę o tym, że odmowa poddania się badaniu może być uznana za uchylanie się od dozoru lub wykonania nałożonego na niego obowiązku. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie skazanego lub sprawcy alkoholu przeprowadza sądowy kurator zawodowy w sposób nieinwazyjny, za pomocą urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą: chemicznego utleniania alkoholu, zmiany przewodowości półprzewodnika, utleniania elektrochemicznego albo spektrometrii w podczerwieni, albo inną metodą zgodną z aktualną wiedzą naukową, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia. Skazany lub sprawca może żądać przeprowadzenia badania w obecności osoby trzeciej, chyba że niezwłoczne zapewnienie obecności takiej osoby nie jest możliwe.
W przypadku pozytywnego wyniku, potwierdzającego obecność alkoholu w organizmie skazanego lub sprawcy, stwierdzonego w trakcie pierwszego badania należy, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, przeprowadzić drugie i ewentualnie kolejne badanie w oznaczonym czasie.