Kandydaci na doradców, którzy składają wnioski o dopuszczenie na egzamin pisemny, są rozczarowani przepisaniem na kolejny wolny termin. Przykładowo osoba, która na kilka dni przed upływem terminu złożyła wniosek na egzamin, który wyznaczony był na październik, nie została dopuszczona do egzaminu. Resort finansów informował takie osoby, że zostaną powiadomione o kolejnym terminie.
Więcej: Dziennik Gazeta Prawna>>>