Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1984-1989 oraz 1991-2015 był funkcjonariuszem Służby Więziennej, od 1996 roku na stanowisku Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie. Od 2006 roku wpisany na listę radców prawnych.

Czytaj: Nowy RPO Adam Bodnar złożył ślubowanie przed Sejmem>>>

Jest zaangażowany w działalność społeczną. Jest Przewodniczącym Rady Społecznej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, członkiem Rady Społecznej Szpitala MSWiA w Kańsku, członkiem Rady Społecznej Polikliniki MSWiA w Koszalinie. Działacz społeczny na rzecz poprawy warunków pobytu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie w „Domu Opieki Społecznej” w Machowinku. Uczestniczy w cyklicznych akcjach charytatywnych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.  Od 2011 roku jest Sekretarzem w Terenowej Radzie do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego działającej przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Od 2007 roku Prezes Klubu Sportowego „Czarni - Czarne”, w latach 2007-2010 Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Koła „Posejdon” w Koszalinie.
W 2013 roku laureat Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk. W 2015 roku odznaczony Orderem ECCE HOMO za dawanie przykładu prawdziwej wrażliwości, za odważne i prawe kierowanie się sercem i rozumem, nawet wtedy, gdy konieczne jest przezwyciężanie bezmyślnej i bezdusznej litery prawa.