Rada postanowiła przystąpić do tej pracy wbrew wcześniejszym zapowiedziom, bo jej rzecznik sędzia Maciej Mitera informował, że przez cały sierpień w KRS będzie przerwa urlopowa i dopiero we wrześniu miała rozpocząć się ta procedura.

Czytaj:
KRS we wrześniu zaopiniuje kandydatów do SN>>
Ponad 200 kandydatów do SN >>

Być może decyzja o jej przyspieszeniu ma związek z dążeniem prezydenta i rządu do jak najszybszego uzupełnienia składu SN o nowych sędziów i potem szybkiego powołania naowego pierwszego prezesa. Temu właśnie mają służyć wprowadzone w ostatniej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zmiany upraszczające procedurę wyłaniania kandydatów na sędziów SN, praktycznie zlikwidowanie możliwości odwoływania się do NSA przez kandydatów zaopniowanych przez KRS negatywnie oraz obniżenie liczby czynnych sędziów SN potrzebnych do wskazania prezydentowi kandydatów na I prezesa.

O tym, że w poniedziałek 20 sierpnia Krajowa Rada Sądownictwa rozpocznie przesłuchiwanie kandydatów do Sądu Najwyższego  - poinformował kilka dni temu wiceprzewodniczący KRS sędzia Wiesław Johann. Jak powiedział, wysłuchania będą odbywać się w czterech zespołach i nie zostaną upublicznione. - To jest część naszej wewnętrznej procedury - stwierdził.

Według ostatnich danych, przekazanych przez Biuro KRS, w sumie do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęło 215 kandydatur, ale 13 prawników wycofało się z kandydowania. Przewodniczący Johann zastrzegał, że liczba kandydatur do zaopiniowania może się jeszcze zmienić, ponieważ z jednej strony mogą jeszcze wpłynąć jakieś kandydatury pocztą (decyduje data stępla pocztowego), a z drugiej nie można wykluczyć kolejnych rezygnacji.  

Czytaj: Kolejni prawnicy wycofują kandydatury do SN>>

Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta z 29 czerwca br. w ramach tej procedury do objęcia są łącznie 44 wakaty. W Izbie Cywilnej jest siedem wolnych stanowisk, w Karnej - jedno, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 20 , a w Izbie Dyscyplinarnej - 16.

Na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło około 100 kandydatur, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 74 kandydatury, w Izbie Cywilnej - 34, a na wakaty w Izbie Karnej - siedem kandydatur. Jednak ostatecznie liczby te mogą się zmienić w związku z możliwością wpłynięcia jeszcze kandydatur drogą pocztową i ewentualnych rezygnacji.

Czytaj: Organizacje minitorują nabór sędziów do SN i NSA>>

Według danych Biura KRS, 24 kandydatury wpłynęły od sędziów sądów rejonowych (w tym 18 do Izby Dyscyplinarnej), 22 - sądów okręgowych, 18 sędziów apelacyjnych i trzech wojewódzkich sądów administracyjnych. Kolejne blisko 90 kandydatur wpłynęło od zawodów prawniczych: adwokatów (43), radców prawnych (50) i notariuszy (9 zgłoszeń). Zgłosiło się także 24 pracowników naukowych, trzech kandydatów z Prokuratorii Generalnej oraz 14 prokuratorów.

Jak zapowiadał Wiesław Johann, kandydatów Rada będzie oceniać w czterech zespołach, każdy z nich zajmie się kandydaturami do jednej z izb. Plenarne posiedzenie Rady, która ma zaopiniować kandydatów, ma się rozpocząć 18 września.

Czytaj także: Prezydent ogłasza nabór kolejnych sędziów do SN >>