W porządku znajdzie się także wybór przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa do Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Rada wybierze ponadto wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz 3-ech członków Prezydium Rady KRS. Ponadto przewiduje się  wyznaczenie przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w związku z zawiadomieniem o wyznaczeniu terminu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prezydenta RP, w sprawie awansów poziomych sędziów i prokuratorów (sygn. akt K 7/10, na dzień 8 maja 2012 r.)