KRS kwestionuje procedurę przedstawiania jej projektów rozporządzeń i ustaw do zaopiniowania.
– Władza wykonawcza poprzestaje na przesłaniu nam do opiniowania tylko ich założeń i pierwszej wersji – podkreśla KRS.
Wprawdzie w toku dalszych prac wykorzystywane są jej uwagi dotyczące założeń do ustawy czy rozporządzenia, ale dość często nie trafiają do niej ostateczne wersje aktów prawnych. W tej sytuacji rada traci możliwość ustosunkowania się do wniesionych zmian oraz proponowanych ostatecznie rozwiązań.
– Prowadzi to do traktowania rady jako strony konsultacji społecznych, a nie jako konstytucyjnego organu władzy sądowniczej uprawnionego do opiniowania wszystkich aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów – zwracają uwagę sędziowie.
O swoich zastrzeżeniach wobec postępowania władzy wykonawczej prezydium KRS poinformowało marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.