- Do obowiązków prezesów należy eliminowanie sytuacji, które stwarzałyby choćby potencjalnie konflikt interesów, a przez to podważały zaufanie do sądu – stwierdziła w marcowym stanowisku Krajowa Rada Sądownictwa (KRS). A jej zdaniem do takiego konfliktu może dojść w przypadku zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.
Asumptem do wydania przez radę takiego stanowiska było pismo prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, w którym zwracał się on z prośbą o rozstrzygnięcie, czy dopuszczalne jest zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego osoby odbywającej aplikację adwokacką lub radcowską. Chciał wiedzieć, co powinien zrobić, gdy okaże się, że konkurs na to stanowisko wygrała osoba, która jest w trakcie odbywania aplikacji.
Stanowisko KRS nie pozostawia wątpliwości co do tego, w jaki sposób powinien się zachować prezes sądu. - Decyzja o zatrudnieniu oraz kontynuowaniu zatrudnienia należy każdorazowo do prezesa sądu. W przypadku kontynuowania aplikacji adwokackiej lub radcowskiej przez asystenta sędziego istnieje możliwość rozwiązania (w trybie wypowiedzenia) stosunku pracy z asystentem sędziego w związku z obawą prezesa sądu co do powstania lub istnienia konfliktu interesów, w szczególności wątpliwościami związanymi z zagrożeniem dla bezstronności sądu i ujawnieniem się okoliczności podważających zaufanie do sądu - czytamy w opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna