Muzeum reprezentowali Marcin Nosiński i Marcin Włodarski z działu nieruchomości kancelarii LSW, która od wielu lat wspiera Muzeum Narodowe. Jak podkreślają prawnicy, sprawa jest wielowątkowa i obejmuje postępowania administracyjne (postępowanie dekretowe i uwłaszczeniowe) oraz postępowania cywilne. W jednym z wątków sprawy spadkobiercy przedwojennych właścicieli Królikarni wystąpili 18 kwietnia 2013 r. z wnioskiem o eksmisję Muzeum Narodowego z budynku Królikarni i wydanie pałacu.

Jako podstawę swojego orzeczenia sąd przyjął art. 5 Kodeksu Cywilnego – naruszenie przez spadkobierców Marty Krasińskiej zasad współżycia społecznego – co jest rozwiązaniem precedensowym w tego typu sprawach. - Sąd przyjął naszą argumentację, iż pałac Królikarnia nie jest zwykłym budynkiem mieszkalnym, lecz stanowi siedzibę muzeum, wykorzystywaną na cele publiczne. Tym samym służy wszystkim obywatelom, a wystąpienie z wnioskiem o wydanie tej nieruchomości stanowi nadużycie prawa i jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – komentuje Marcin Włodarski.

Warto przeczytać: Dwie kancelarie stworzyły platformę prawa sportowego