Jak informuje kancelaria, roczne stypendium przyznawane jest w oparciu o zróżnicowane kryteria, które mają pomóc wybrać studenta z silną osobowością, z pomysłem na życie, z barwną wyobraźnią i z pasją. Stypendium do niczego nie zobowiązuje. Wielu z naszych stypendystów pracuje obecnie w renomowanych kancelariach prawnych na całym świecie, część z nich dołączyło do naszego zespołu. Kancelaria utrzymuje stały kontakt z większością stypendystów, dzięki czemu zna ich dalsze ścieżki kariery.
Jak podkreślają pracownicy kancelarii, wielu z dotychczasowych stypendystów KKPW rozwija swoją karierę w renomowanych kancelariach znajdujących się na całym świecie, część z nich zostało stałymi współpracownikami Kancelarii.

Proces rekrutacji kadnydatów jest kilkuetapowy i  odbywa się przy ścisłej współpracy Kancelarii KKPW oraz przedstawicieli środowisk studenckich. Na wstępnym etapie (w tym roku trwającym od 12 października 2015 roku do 15 listopada 2015 roku) przyjmowane są podania o przyznanie stypendium za pośrednictwem Biura ELSA Kraków. Spośród złożonych wniosków o przyznanie stypendium Komisja Stypendialna składająca się z Prezesa ELSA Kraków, Przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wybiera 10-15 podań, które w największym stopniu spełniają kryteria przyznania stypendium. Ostatnim etapem jest wybór stypendysty przez Kancelarię KKPW. Wybór ten zostanie poprzedzony rozmową z kandydatem.
Warto

Kancelaria podkreśla, że projekty pro bono zajmują szczególne miejsce w działalności pracowników KKPW. Wszyscy pracownicy kancelarii zaangażowani są w działania niezorientowane na zysk. Od wielu lat kancelaria wspiera merytorycznie Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Stowarzyszenie Polska Młodych, Wspólnotę Emaus oraz Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Kuźnia” z Balic, które zajmuje się m. in. wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, pomocą dzieciom w trudnych sytuacjach, organizowaniem ferii i wakacji, a także akcji mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowych oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Kancelaria KKPW współpracuję również z Centrum Pro Bono oraz Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa Elsa Poland stwarzając studentom możliwość odbywania praktyk oraz stażów.
Kancelaria KKPW kilkukrotnie otrzymała wyróżnienie w Konkursie „Mama w Pracy”. Jako jedyna kancelaria prawna w Polsce, KKPW posiada Certyfikat Zielone Biuro przyznany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Kancelaria jest również firmą założycielską Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, w którym to stowarzyszeniu partner Kancelarii jest przewodniczącym Komisji Prawnej, a program stypendialny KKPW został uznany za tzw. „dobrą praktykę” w obszarze CSR w Małopolsce.

Szczegóły projektu znaleźć można w Regulaminie Stypendium KKPW w Krakowie znajdującym się na stronie internetowej Kancelarii (www.kkpw.pl) oraz na stronach krakowskiego oddziału Stowarzyszenia ELSA.