"Maksymalna wysokość zaliczki na koszty doręczeń została ustalona na takim poziomie, aby odpowiadała ona kosztom doręczeń w przeciętnej sprawie egzekucyjnej (koszty doręczenia około 5 przesyłek pocztowych). Mając jednak na uwadze fakt, że w niektórych postępowaniach koszty te mogą znacznie przekraczać kwotę 30 złotych, zmieniono powyższy przepis podwyższając limit do 60 złotych" - podkreślono w odpowiedzi na uwagi.